test

 

НАША ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ

надає наступні види фінансових послуг:

  • Надання послуг з факторингу - Послуги з викупу права вимоги грошових коштів за поставлену продукцію (виконані роботи, надані послуги) шляхом перерахування частини їх вартості у вигляді авансу на поточний рахунок Клієнта — 2% від загальної суми прав вимоги (не менше 5 000,00 гривень). Авансування в розмірі до 90%, строк фінансування до 120 днів.
  • Надання послуг фінансового лізингу – тимчасово не надаються;
  • Надання гарантій та поручительств – тимчасово не надаються;
  • Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту - Компанія тимчасово не здійснює надання споживчих кредитів та не укладає відповідні правочини з фізичними особами. Кредитування юридичних осіб  не проводиться.
  • Посередницькі послуги третіми особами ТОВ «ФК «ЦФП» не надаються;
  • Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг:

Передбачається, зокрема позасудове вирішення спорів щодо надання фінансових послуг. Усі спори, що виникають між споживачем та фінансовою установою в ході договірних відносин вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Споживач має право звернутись до Директора фінансової установи шляхом подання письмової заяви. Директор фінансової установи протягом не більше 30 календарних днів зобов’язаний надати відповідь на звернення, яке може бути подане в будь-який з нижченаведених способів:

- письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 35, офіс 9;

- електронною поштою на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

- усне звернення, в т.ч за допомогою засобів телефонного зв’язку за номером (044) 229-34-82

Споживач фінансових послуг має право звернутися до регулятора ринку фінансових послуг —

Національного банку України.

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Офіційний сайт: bank.gov.ua

Телефон: 0 800 505 240

ПРАВА КЛІЄНТА:

Усі без виключення договори про надання фінансових послуг, що укладаються ТОВ «ФК «ЦФП» з клієнтами обов’язково містять умови, що визначають права клієнта, зокрема, але не виключно:

а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг;

б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору;

в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується);

г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;

ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору;

д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги.

Гарантійні фонди чи компенсаційні схеми, що застосовуються відповідно до законодавства на даний час відсутні.