test

Інвесторам

 

 

Стресові активи в Україні - висока прибутковість при правильному управлінні ризиками

Традиційність класичних для України інструментів інвестування була ментально обмежена банківськими депозитами і нерухомістю. З урахуванням не простий макроекономічної ситуації з'явилася унікальна можливість придбання у банків кредитів, забезпечених якісними активами з високими дисконтами. ФК «Центр факторингових послуг», як медіатор, одночасно забезпечує добровільне погашення цих кредитів заставним майном. У підсумку, профінансувавши в покупку конкретних кредитів, інвестор отримує активи набагато нижче їх ринкової вартості. Найбільш популярні галузі: комерційна нерухомість, виробництво і працюючий бізнес. Найбільш доцільна покупка активів з орендарями, що додатково дозволити відразу отримувати грошовий потік.

Диверсифікація - надійні активи в Європі

Сегодня как никогда актуальна фраза: «Не держи все яйца в одной корзине». Последние годы популярность инвестиций за границу только возрастает, различные стратегии предусматривают либо непосредственное приобретения активов (чаще в виде недвижимости), либо перевод части средств в банки в странах с боле высоким рейтингом, не говоря уже о более экзотических для нашей ментальности инвестициях в настоящие ценные бумаги и инвестиционные фонды.

Сьогодні як ніколи актуальна фраза: «Не тримай всі яйця в одному кошику». Останні роки популярність інвестицій за кордон тільки зростає, різні стратегії передбачають або безпосереднє придбання активів (частіше у вигляді нерухомості), або переведення частини коштів у банки в країнах з більш високим рейтингом, не кажучи вже про більш екзотичних для нашої ментальності інвестиціях в справжні цінні папери і інвестиційні фонди.
Пропонуємо Вас свої послуги щодо забезпечення легального інвестування за кордон, з урахуванням вимог Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» та Інструкції НБУ «Про порядок видачі індивідуальних ліцензія для здійснення інвестицій за кордон». Сьогодні більшість інвесторів або не знаю про існуючі норми, або намагаються їх обійти за допомогою креативних юристів, незважаючи на досить-таки жорсткі санкції «штраф в 100% розмірі інвестиції». Пропонуємо більш детально ознайомиться з проектом «Legal Estate».

 

Iproposition